Publicaties

2020

Stavenuiter, M., Kahmann, M., Kok, E. Mourik, van K., Out, M. en M. de Gruijter (2020) Re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kennissynthese. Utrecht: Movisie en Verwey-Jonker Instituut.

2019

Sondeijker, F., Kahmann, M. en Horrevoets, E. (verwacht najaar 2019) Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen: 3 praktijken in beeld. Wat werkt en hoe houd je de kennis, ervaring en geleerde lessen vast? Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Kahmann, M (2019) Spiegel voor de keten. Klantreizen met Eritrese nieuwkomers. Spiegel voor keten flyer.pdf

Stavenuiter, M. en M. Kahmann (2019) ‘Stap voor stap. Statushouders over initiatieven voor arbeidstoeleiding in enkele Nederlandse gemeente’, in Beleid en Maatschappij 2019 (46) 1.

Stavenuiter, M., Tinnemans, K., Kahmann, M. en M. Van der Hoff (2019) De werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA Werktrajecten). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Stavenuiter, M., Tinnemans, K., Kahmann, M. en M. Van der Hoff (2019) Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders (VIP en NVA Werktrajecten). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Berger, M., Kahmann, M., El Baroudi, S. en A. Hamdi (2019) Salafisme in Nederland belicht. Vijftien jaar salafisme onderzoek in Nederland (Verwey-Jonker Instituut en Universiteit Leiden).

2018

Razenberg, I., Kahmann, M., en M. de Gruijter (2018) ‘Mind the Gap’: Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Kahmann, M., Winter, S. de, Razenberg, I. en M. de Gruijter (2018) VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018. Een onderzoek naar de ervaringen van vluchtelingen met inburgering. Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

Van Rooijen, M., Kahmann, M., Elferink, J. en B. Avric (2018). Financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers. Een verkenning van het landelijke en lokale beleid. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Razenberg, I., Kahmann, M. en Gruijter, M. de (2018). Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Vluchtelingen 2018. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

2017

Razenberg, I. en M. Kahmann (2017) Een snelle start voor nieuwe Zeistenaren. Evaluatie van de pilot integratieroute voor statushouders in de gemeente Zeist. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Ferrier, J., Kahmann, M. en L. Massink (2017) “Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem”. Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie. Utrecht: Kennisplatform

Razenberg, I., Kahmann, M., & de Gruijter M. (2017) Monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017. Vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving Integratie & Samenleving.

2015

Kahmann, M.J. (2015). ‘Hoe het Hollandse klimaat de lange arm van Rabat in de hand werkt’, in ZemZem,
tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam.

2014

Kahmann, M.J. (2014) Ontmoetingen tussen Marokkaanse Nederlanders en de Marokkaanse overheid (Proefschrift).