Over

Aan de Universiteit Utrecht studeerde ik Culturele Antropologie en aan de UvA behaalde ik een Master in de Sociologie. Na mijn studie volgde ik een promotietraject aan de Universiteit Leiden. Daarna heb ik als teamleider van VluchtelingenWerk vrijwilligers aangestuurd en begeleidde ik statushouders bij de integratie in de gemeenten Baarn en Zeist. Tegelijkertijd werkte ik als beleidsadviseur voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders bij de gemeente Utrecht. In 2016 ging ik als onderzoeker werken voor het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving. In 2018 richtte ik Vogelperspectief op om werkzaamheden in onderzoek
en praktijk te kunnen combineren.